las

DOŁĄCZ DO NAS..

Nasi Strażnicy

W naszej sieci Strażników Lasów jest ponad 3000 placówek, które wspólnie z nami działają na rzecz ochrony lasów przed pożarami. Prawie 40 000 małych i dużych Strażników Lasów popularyzuje w swoich środowiskach mądre postawy poruszania się po lasach, włącza się w akcje dotyczące ochrony lasów przed pożarami i z nami dziękuje Strażakom i Leśnikom za ich świetną pracę ograniczającą ilość i wielkość powstałych pożarów w lasach.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM LASÓW

[ skontaktuj się z nami… ]

Realizacje naszych kampanii

Serdecznie zapraszamy Przedszkola, Szkoły Podstawowe  oraz inne placówki oświatowo- wychowawcze z całej Polski do udziału w akcji Cała Polska maluje GIGA Laurkę

NIE WIERZYMY WŁASNYM OCZOM! Dopiero początek akcji a już napłynęły do nas pierwsze laurki Podziwiajcie przepiękne prace młodych artystów!

Giga Laurka to akcja, mająca na celu zwrócenie uwagi na pożary w lasach, osoby opiekujące się środowiskiem leśnym i wypromowaniu pożądanych zachowań człowieka w lesie.