las

FINAŁ AKCJI

Podsumowanie
akcji 2024

idea

STRAŻNICY LASÓW…

Laurka dla Strażników Lasów - Edycja III

Dzieci z całej Polski stworzyły laurki dla Strażników Lasów, czyli Strażaków i Leśników, by podziękować im za ochronę naszych lasów przed pożarami.

Tym razem w nasze ręce trafiło 31 250 cudownie kolorowych prac z całej Polski, dzięki  czemu mogliśmy stworzyć 6 GIGA laurek, a każda z nich składa się z 5184 prac małych artystów i zawiera najszczersze życzenia płynące z wielkich serduszek. W tym niewiarygodnym dziele uczestniczyły dzieci z 4052 placówek edukacyjnych z całej Polski.

Laurka dla Strażników Lasów jest inicjatywą, której celem jest stworzenie ogólnopolskiej sieci Strażników Lasów poprzez edukowanie młodego społeczeństwa na temat ochrony lasów przed coraz częściej występującymi pożarami.

Tylko w 2022r. w Polsce wybuchło ponad 6900 pożarów lasów, z czego większość spowodowanych było z WINY CZŁOWIEKA! Wspólnymi siłami chcemy propagować modę na mądre i odpowiedzialne zachowania w naszych lasach, by systematycznie ograniczać w nich liczbę pożarów spowodowanych przez człowieka. Dzięki działaniom Strażników Lasów wspólnie będziemy DBAĆ O ZIELONE, A NIE SPALONE LASY!

Znajdź swój obrazek

kliknij w wybraną część GIGA Laurki by zobaczyć zgromadzone na niej prace 🙂

Idea

idea

STRAŻNICY LASÓW…

Laurka dla Strażników Lasów - Edycja III

Czy wiecie, że w 2022 roku w naszym kraju było ponad 6900 pożarów lasów, co stanowi wzrost o 3704 przypadki w porównaniu z rokiem 2021? Spłonęły 2853 hektary lasów, czyli o 1959 hektarów więcej niż w poprzednim roku. Głównymi przyczynami tych pożarów były podpalenia oraz zaniedbania, stanowiące 68,8% wszystkich przypadków (4815 pożarów).

Dlaczego o większości z nich nie słyszeliście?

Ponieważ nasi Strażnicy Lasów, czyli STRAŻACY i LEŚNICY czuwają, by się one nie rozprzestrzeniały.

Dlatego corocznie w dniu 29 maja ogłaszamy Święto Strażnika Lasów, by im bardzo gorąco i wyjątkowo podziękować za ich pracę włożoną w ochronę lasów przed pożarami. Dlatego stwórz z nami najpiękniejszą GIGA LAURKĘ składającą się z tysięcy namalowanych laurek!

Dzieci z Waszego przedszkola, szkoły, czy też innej placówki oświatowo-wychowawczej mogą włączyć się w tworzenie tej gigantyczne ciepłej i wyjątkowej laurki. Wystarczy, że do 09.04.2024r. wyślecie do nas zdjęcia swoich prac, a my obiecujemy, że włączymy je do tworzonej GIGA Laurki!

Ogólnopolska akcja Laurka dla Strażników Lasów jest skierowana właśnie do WAS!

Ogólnopolska Akcja
Informacje

idea

Nauczycielu, Opiekunie grupy przedszkolnej, szkolnej lub innej placówki oświatowo-wychowawczej! Włącz się w akcję Cała Polska Maluje Giga Laurkę dla Strażników Lasów i stwórz laurkę dla Strażaka i Leśnika z okazji Święta Strażników Lasu (29 maja). 

Z tysięcy nadesłanych przez Was laurek stworzymy najpiękniejszą, największą GIGA LAURKĘ na świecie i specjalne podziękowania dla Strażaków i Leśników za to, że chronią nasze lasy przed pożarami.

Podziękuj Strażnikom Lasów – Strażakom i Leśnikom za to, że cały rok ochraniają lasy przed pożarami. Doceńmy ich pracę i pamiętajmy las płonie szybko, a odrasta latami!

Do wszystkich szkół, opiekunów i dzieci biorących udział w akcji Cała Polska Maluje Laurkę dla Strażników Lasów wyślemy dyplomy i certyfikaty.

Nauczycielu!

Podczas pokazywania prac uczniów na portalu społecznościowym oznacz informacje o naszej akcji #straznicylasow. Postaramy się odnaleźć wszystkie wasze posty i udostępnić je na naszych nośnikach informacji, tak by jeszcze większe grono odbiorców mogło zobaczyć wasze zaangażowanie i pozytywną energię. 

Jak dołączyć do akcji? – nic prostszego!

Krok po kroku:

Galeria małych artystów

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ STRAŻNIKIEM LASÓW

[ skontaktuj się z nami… ]

Aktualności ze świata
STRAŻNIKÓW LASÓW