Laurka dla strażników lasów

Materiały edukacyjne

Przytul się do drzewa

Statystyka pożarowa lasów

ok. 30%
pow. Polski to lasy

9635
pożary lasów

4047
celowe podpalenia

2683
nieumyślne podpalenia

Pożary lasów według województw:

Na podstawie danych statystycznych z Rocznika Statystycznego Leśnctwa 2020